Podmioty prowadzące działalność leczniczą mogą wziąć udział w konkursie ofert na prowadzenie programu szczepień ochronnych w latach 2017–2019.

Gmina Brwinów już od 2015 r. zaprasza seniorów do udziału w bezpłatnym programie profilaktycznym. W kolejnych latach planowana jest jego kontynuacja. Koszt badania lekarskiego i szczepienia osób chętnych pokryte zostaną z budżetu gminy oraz dotacji uzyskanej z Narodowego Funduszu Zdrowia, a realizator zostanie wyłoniony w konkursie ofert. Teren gminy Brwinów został podzielony na trzy rejony, dzięki czemu można złożyć w konkursie oferty częściowe dotyczące wybranego rejonu lub wybranych rejonów:  I – Kanie i Otrębusy, II – Owczarnia, Terenia i Żółwin oraz III – Brwinów i pozostałe sołectwa.

Oferty można składać w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 do 22 czerwca do godz. 12.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej: http://brwinow.bipst.pl/