Zakończyły się prace związane z budową sieci wodociągowej w ulicy Józefowskiej i Tęczowej w Krośnie, a na terenie Koszajca trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

W ul. Józefowskiej i ul. Tęczowej w miejscowości Krosna została wybudowana sieć wodociągowa o długości ok. 1783,50 m. Koszt prac wyniósł 227 402,40 zł. Obecnie trwają odbiory techniczne, a mieszkańcy po ich zakończeniu zostaną poinformowani o możliwości podłączania się.

Budowa Ok. 1920 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz wyposażenie i zasilenie wszystkich przepompowni ścieków w Mosznie Parceli i Koszajcu jest częścią zadania „Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koszajcu”. Do zadań wykonawcy należy również zaprojektowanie i budowa ok. 230 mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej po południowej stronie autostrady A2 w Mosznie Wsi oraz przeprojektowanie i budowa ok. 210 mb sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Mosznie Parceli z wykorzystaniem rury przepustowej o średnicy 300 mm wybudowanej pod autostradą A2 w 2011 r. Wszystkie prace mają zostać wykonane do 29 października 2017 r. Koszt tej inwestycji to 988 920,00 zł. Do pełnego skanalizowania Koszajca po zakończeniu prac zostaną jeszcze tylko posesje nr 1–7 po południowej stronie autostrady A2. Ich  przyłączenie będzie jednak możliwe najwcześniej w 2018 r., tj. po przejęciu przez gminę Brwinów od GDDKiA drogi serwisowej łączącej drogę powiatową nr 3111W w Koszajcu z ul. Południową w Pruszkowie.