Gmina Brwinów została Laureatem XXVII edycji Konkursu „Teraz Polska”. Przyznane Godło potwierdza, że gmina jest jedną z najlepszych w Polsce pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Konkurs „Teraz Polska” ma charakter niekomercyjny. Rokrocznie wyłania najlepsze produkty, usługi, przedsięwzięcia innowacyjne i gminy. W tegorocznej XXVII edycji Konkursu Kapituła nagrodziła Godłem „Teraz Polska” 13 produktów, 9 usług, 3 innowacje oraz 3 gminy. Samorządy mogą brać udział w konkursie od 2007 r.
- Nagroda nie ma charakteru masowego. W tym roku została przyznana jedynie 3 gminom. W ten sposób wyróżniamy wyłącznie najlepszych – tłumaczy Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”. – Tegoroczni laureaci Konkursu są potwierdzeniem, że odpowiednie zarządzanie i przyjęcie właściwej strategii rozwoju skutkuje stworzeniem dobrych warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz życia mieszkańców – podsumowuje.

Samorządy ubiegające się o Godło „Teraz Polska” poddawane są wielostopniowej weryfikacji. Oceniane są przez pryzmat wszystkich zadań, które powinny być realizowane przez gminy. Analizie podlegają zarówno zagadnienia związane z polityką inwestycyjną, dostępnością do infrastruktury technicznej i sposobami realizacji polityki społecznej.
- Godło „Teraz Polska” stało się świadectwem potwierdzającym nowoczesność i walory jednostek samorządu lokalnego, a także stanowi oryginalne narzędzie budujące markę oraz prestiż gmin - mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas Gali „Teraz Polska” 29 maja br. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.
– To właśnie codzienna praca nas wszystkich, wspólne działania i przedsięwzięcia, żmudne odmienianie wizerunku Naszej Gminy i kilkuletnie przygotowania pozwoliły nam na złożenie aplikacji w tegorocznej edycji najbardziej prestiżowej polskiej nagrody: Godła Promocyjnego „Teraz Polska". Są gminy, które kilkukrotnie aplikowały w tym konkursie, a jednak nagrody nie otrzymały. Nam się udało za pierwszym razem. Dziękuję wszystkim: pracownikom Urzędu Gminy Brwinów, nauczycielom i pracownikom technicznym naszych szkół i przedszkoli, pracownikom instytucji kultury, pracownikom ośrodka pomocy społecznej, wszystkim bez wyjątku brwinowskim społecznikom: zarówno tym zrzeszonym w organizacjach pozarządowych czy w ochotniczych strażach pożarnych i w spółce wodnej, jak i wszystkim wolontariuszom współpracującym ze stowarzyszeniami i fundacjami, szkołami, instytucjami kultury i ośrodkiem pomocy społecznej, dziękuję pracownikom naszej spółki wodociągowo-kanalizacyjnej, przedsiębiorcom i rolnikom działającym na terenie Naszej Gminy oraz wszystkim sołtysom i radnym – podkreśla burmistrz Arkadiusz Kosiński.

fot. Kamil Broszko