Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Brwinów.

Konkurs