Radni Rady Miejskiej w Brwinowie na sesji 10 maja 2017 r. podjęli uchwałę odwołującą referendum gminne.


Projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy został 28 kwietnia wycofany z Sejmu, dlatego brwinowscy radni podczas ostatniej sesji podjęli uchwałę o nieprzeprowadzaniu referendum, w którym miało zostać zadane pytanie o włączenie gminy Brwinów do Warszawy. Podczas głosowania 19 radnych opowiedziało się za odwołaniem referendum, a dwóch wstrzymało się od głosu.

- Osobiście jestem wielkim zwolennikiem współpracy podwarszawskich gmin z Warszawą w formie dobrowolnego związku metropolitalnego, a nie "odgórnego" administracyjnego włączenia nas do miasta stołecznego Warszawy! Dlatego też zapewniam, iż w przypadku, gdyby powróciła ta zła koncepcja, to szybko będę ponownie wnioskował do radnych o zapytanie mieszkańców o opinię – podkreśla burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Informacja wójtów i burmistrzów w sprawie odwołania referendum