We wtorek 25 kwietnia marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński podpisali umowy o dofinansowanie UE dla gminy Brwinów o łącznej wysokości ok. 8,3 mln zł (4,8 mln zł na budowę dróg rowerowych i 3,5 mln zł na rewaloryzację pałacu w brwinowskim parku).

 

Dzięki ponad 4,8 mln zł z UE w połowie 2018 r. w gminie Brwinów zostanie wybudowane/przebudowane ponad 5,5 km dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. punktami odpoczynku i obsługi serwisowej rowerów (złożony z podstawowego zestawu narzędzi rowerowych), stojakami i wiatami na rowery. Zostaną wybudowane m.in. drogi dla rowerów wzdłuż ulicy:

  • Sochaczewskiej, a następnie wzdłuż drogi Brwinów–Grudów,
  • Przejazd na odcinku od ul. Sochaczewskiej do planowanego przejazdu pieszo-rowerowego pod torami PKP w ciągu ul. Przejazd i ul. Sportowej,
  • Piłsudskiego na odcinku od ul. Woydy do wiaduktu nad autostradą A2 w Kotowicach,
  • Granicznej w Brwinowie na odc. od ul. Pszczelińskiej do ul. Pruszkowskiej,
  • DW 719 od skrzyżowania z ul. Wilsona do granicy miasta Podkowa Leśna,
  • Kazimierzowskiej w Owczarni na odcinku od skrzyżowania z ul. Książenicką do granicy miasta Podkowa Leśna.

W ramach projektu przebudowany zostanie również ciąg-pieszo rowerowy  wzdłuż ul. Wilsona w Brwinowie (na odcinku od ul. Lilpopa do DW 719) w zakresie zmiany nawierzchni na asfaltową.

Drogi rowerowe powstałe w ramach projektu będą posiadały nawierzchnię asfaltową, po której jazda rowerem wymaga dużo mniej wysiłku niż jazda po innym podłożu. Takie rozwiązanie umożliwi podróżnym dogodny dojazd do wielu miejsc użyteczności publicznej w tym m.in. do stacji PKP w Brwinowie i stacji WKD w Podkowie Leśnej.

Budowa dróg rowerowych dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014–2020 w ramach  konkursu z Działania 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Ponadto gmina zainwestuje blisko 3,5 mln zł unijnego wsparcia w rewaloryzację zabytkowego pałacu przy ul. Dworskiej 5 w Brwinowie. W listopadzie 2015 r. gmina zakupiła od SGGW prawie 8 ha gruntu w centrum Brwinowa wraz z pałacem. W pałacu w przyszłości powstanie centrum kultury m.in. z pracowniami plastycznymi,  muzycznymi oraz powierzchnią wystawową.

Rewaloryzacja pałacu i zagospodarowanie terenu będzie dużym wyzwaniem, ale jednocześnie spełnieniem marzeń o przestronnym centrum kultury, reprezentacyjnym miejscu i zadbanej przestrzeni publicznej w miejscu opuszczonym już przez SGGW.

Rewaloryzacja pałacu dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014–2020 w ramach konkursu z Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 Podczas popołudnia spędzonego w Brwinowie marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski, dyrektor MZDW w Warszawie Zbigniew Ostrowski wraz z burmistrzem gminy Brwinów Arkadiuszem Kosińskim, asystentem burmistrza Andrzejem Jarzyńskim i przewodniczącym Rady Miejskiej Sławomirem Rakowieckim wizytowali nie tylko pałac w parku, lecz także ul. Pszczelińską, gdzie trwają obecnie prace związane z jej przebudową. Jest to droga wojewódzka. Inwestor – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich – planuje zakończenie prac na koniec sierpnia.

Projekt „Pałac w Brwinowie – rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.