PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada 27 kwietnia oraz 4 i 9 maja 2017 r. przerwy w dostawie energii elektrycznej w części Krosny-Wsi, Owczarni, Żółwina oraz Brwinowa.

Data

Miejscowość, ulice

Numery i nazwy stacji

Godziny wyłączeń

27-04-2017
Czwartek

Krosna-Wieś 01-0313 Krosna 1 01-0314 Krosna 3 01-0374 Krosna 2

8-15

04-05-2017
Czwartek


Owczarnia
  • ul. Żółwińska 50 B, 50 C, 52, 72
Żółwin
  • ul. Pochyła od numerów 11 i 12 do numerów 19 i 18

01-0493 Podkowa Leśna TKKF


8-15

09-05-2017
Czwartek

Brwinów
  • ul. Bratnia
01-0367 Brwinów Ogródki Działkowe      9-16