Urząd Gminy Brwinów prowadzi nabór na bezpłatny kurs technik informacyjno-komputerowych. Zajęcia są skierowane do osób powyżej 25 roku życia, które są mieszkańcami gminy Brwinów i mają wykształcenie średnie lub niższe.

Zajęcia komputerowe prowadzić będzie firma Centrum Nauczania Języka Angielskiego Edukacja, która realizuje projekt „Nowe umiejętności – nowe perspektywy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowane jest utworzenie dwóch grup, liczących po 10 osób. Poziom zajęć (początkujący lub średniozaawansowany) zostanie określony na podstawie potrzeb osób, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa. Korzystanie z edytora tekstów Word, arkusza kalkulacyjnego Excel oraz umiejętność wykorzystywania zasobów Internetu są bardzo przydatne. Dzięki kursowi w zakresie technik informacyjno-komputerowych uczestnicy będą mogli nabyć nowe umiejętności i tym samym poprawić swoją sytuację na rynku pracy.

Gmina Brwinów jest partnerem projektu i odpowiada za przeprowadzenie rekrutacji uczestników zajęć. Zapisy i informacje Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12 pok. 205, tel. 22 738 26 23.

LINK [Ankieta rekrutacyjna do projektu]