W związku z modernizacją podmiejskiej linii kolejowej Koleje Mazowieckie planują uruchomienie od września komunikacji zastępczej. Gmina Brwinów chce zweryfikować dane dotyczące liczby osób korzystających z przystanku PKP Brwinów, dlatego pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzą w dniach 3-6 kwietnia 2017 r. liczenie pasażerów.

– Dokąd Pan/Pani jedzie? Do Pruszkowa? Piastowa? Warszawy Zachodniej czy dalej? Skąd Pan/Pani wraca? – poprzez takie pytania pracownicy Urzędu Gminy Brwinów będą starali się zebrać dane na temat codziennego przepływu podróżnych przez przystanek PKP w Brwinowie. Osoby wsiadające w Brwinowie zostaną zapytane przystanek docelowy swojej podróży, a wysiadający z pociągu – o przystanek początkowy. Zebrane dane posłużą w rozmowach prowadzonych przez burmistrza Arkadiusza Kosińskiego ze spółką Koleje Mazowieckie na temat autobusowej komunikacji zastępczej, która będzie funkcjonowała od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Chodzi przede wszystkim o ustalenie optymalnej częstotliwości kursowania autobusów i ich wielkości, gdyż dane, którymi dysponuje spółka Koleje Mazowieckie na podstawie sprzedaży biletów okresowych i jednorazowych, nie pozwalają na precyzyjne określenie liczby brwinowian – pasażerów w konkretnych pociągach w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego.

Realizowana przez PKP PLK modernizacja podmiejskiej linii kolejowej nr 447 Grodzisk Maz. – Warszawa Włochy będzie oznaczała czasowe całkowite zawieszenie kursowania pociągów torami podmiejskimi. Gmina Brwinów już teraz przygotowuje się do tych zmian, m.in. planując autobusowy węzeł przesiadkowy przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Warszawy i Armii Krajowej i prowadząc negocjacje z Kolejami Mazowieckimi na temat optymalizacji linii autobusowych komunikacji zastępczej. Autobusy jednej linii połączą miejscowości leżące wzdłuż linii kolejowej od Grodziska Mazowieckiego do Warszawy Zachodniej, co zapewni pasażerom przejazdy pomiędzy przystankami pośrednimi np. z Brwinowa do Milanówka, Piastowa, Ursusa itp. Koleje Mazowieckie przystały już na propozycję burmistrza Arkadiusza Kosińskiego, gdzie Brwinów będzie przystankiem początkowym lub końcowym dodatkowej linii wahadłowej Brwinów-Warszawa Zachodnia.

Część pasażerów może przenieść się na dojazdy koleją WKD lub wybrać połączenia przez Grodzisk Mazowiecki, gdzie zatrzymywać się będą pociągi kursujące po torach dalekobieżnych.

Modernizacja linii kolejowej nr 447 na terenie gminy Brwinów obejmie nie tylko wymianę torów i dwóch wiaduktów kolejowych nad jezdnią w tzw. „tunelu”, między rondem Wacława Kowalskiego i Rynkiem w Brwinowie. Mieszkańcy miasta zyskają także:
-  nowe przejście pieszo-rowerowe pod torami PKP w ciągu ul. Sportowej i Przejazd
- nowy przystanek kolejowy w Parzniewie wraz z przejściem pieszo-rowerowym pod torami i miejscami parkingowymi.

Ponadto zostanie zmodernizowany przystanek kolejowy PKP Brwinów: planowana jest rozbiórka peronu i jego odbudowa, renowacja zabytkowej wiaty, remont schodów oraz budowa windy z poziomu chodnika w tunelu do poziomu peronu.