Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na budowę świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw w Domaniewie. Wykonawcy mogą składać oferty do 24 marca 2017 r.

Świetlica będzie pełnić funkcję wiejskiego ośrodka kultury, integracji i spotkań mieszkańców, lokalnych inicjatyw kulturalno-społecznych oraz miejsca spotkań rady sołeckiej z mieszkańcami. W świetlicy odbywać się będą zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Powierzchnia całkowita budynku zaprojektowanego przez pracownię ATRIUM Rafał Cieślak z Pruszkowa wynosi 347,38 m2, powierzchnia zabudowy to 243,00 m2, kubatura: 1.588,00 m3, długość: 23,44 m, szerokość: 12,54 m, wysokość: 9,92 m. Powierzchni parteru będzie liczyć 150,04 m2. Będzie on pełnił funkcję użytkową świetlicy, z salą główną, pracownią, biurem, kuchnią, zespołem wc, garderobą, kotłownią. Salę główną można będzie podzielić ścianką parawanową na dwa oddzielne pomieszczenia. Poddasze o powierzchni 153,35 m2 będzie pełniło funkcje techniczne.

Poza budynkiem świetlicy inwestycja przewiduje budowę:
- 4 miejsc parkingowych (w tym 1 dla niepełnosprawnych) na działce świetlicy - zaś w pasie drogi gminnej budowę kolejnych 12 miejsc postojowych (w tym 1 dla niepełnosprawnych),
- placu zabaw o wymiarach 43m x 19m za budynkiem świetlicy od strony zachodniej,
- ogrodzenia terenu wraz z wiatą wejściową o wymiarach 6,24 m x 2,0 m,
- instalacji oświetlenia terenu (8 latarni parkowych), monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu.

– Prace budowlane powinny ruszyć w maju, a zakończyć się do końca lipca 2018 r. Budynek chcemy przekazać do użytkowania we wrześniu 2018 r. Oznacza to, że we wrześniu tego roku po raz ostatni spotkamy się na zebraniu sołeckim w wynajmowanej sali konferencyjnej oczyszczalni ścieków MPWiK w Pruszkowie – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Link do przetargu: http://www.przetargi.brwinow.pl/