Od 10 do 14 marca 2017 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie gminy Brwinów.

 

W tym roku obowiązek zgłoszenia się na komisję lekarską dotyczy mężczyzn z rocznika 1998. Z terenu Gminy Brwinów na kwalifikację zostanie wezwanych 93 mężczyzn.

 

Kwalifikacja wojskowa polega na ustaleniu zdolności do czynnej służby wojskowej
w przypadku zagrożenia zbrojnego na terenie RP. Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu
się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy.

 

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlegają:

  1. mężczyźni urodzeni w 1998 r.;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1996-1997, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej;
  4. kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne
    do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków wymagających kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę
    w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w paragrafie 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 roku, w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);
  5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej: Pruszków, ul. Hubala 5, tel. 696 992 514.

Więcej informacji: Urząd Gminy Brwinów – Referat Spraw Obywatelskich: tel. 22 738 26 85.