Prowadzony od 2016 r. program „Kompostowniki dla mieszkańców” umożliwia ekologiczne zagospodarowanie odpadów zielonych. Mieszkańcy gminy Brwinów, którzy chcą otrzymać bezpłatnie kompostownik, mogą składać wnioski.  

Gmina Brwinów prowadzi program od 2016 roku, a w tym roku go kontynuuje. W pierwszym etapie do mieszkańców trafiło łącznie ponad 700 kompostowników o pojemności 700 l oraz 1100 l. W 2017 r. w pierwszej kolejności otrzymają je osoby, które w ubiegłym roku złożyły wniosek, ale nie otrzymały go z powodu wyczerpania puli zakupionych kompostowników i znalazły się na liście rezerwowej.

Pojemnik o pojemności 700 l jest zamykany na górną klapę oraz posiada dolne otwory pozwalające na wybieranie powstałego kompostu, natomiast w większym pojemniku górna część jest otwarta. Do produktu jest załączona instrukcja montażu, obsługi i prawidłowego kompostowania. O przyznaniu kompostownika decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularze są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 oraz na stronie internetowej eko.brwinow.pl. Wnioski mogą składać osoby, które złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nie zalegają z płatnościami z tego tytułu. Na nieruchomość objętą daną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być użyczony tylko jeden kompostownik, niezależnie od ilości osób, które podpisały tę deklarację. Kompostownik będzie można otrzymać po złożeniu wniosku oraz podpisaniu umowy na bezpłatne użyczenie na okres 5 lat.

Wnioski są przyjmowane w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12, Biuro Obsługi Interesanta (pok. 007). Po wyczerpaniu puli zakupionych kompostowników nierozpatrzone wnioski będą rozpatrywane w pierwszej kolejności po zakupie kolejnej puli.
 
Kompostowanie niesie za sobą wiele korzyści ekologicznych i ekonomicznych. Gmina Brwinów utrzymała na kolejne lata cenę za odbiór odpadów, ale było to możliwe jedynie dzięki zmianom w odbiorze odpadów zielonych. Dotychczas nie było żadnych limitów, w efekcie właściciel nieruchomości mógł wystawić nawet kilkaset worków. Odpadów zielonych przybywało. W 2013 r. ich zbiórka zaczęła się od 40 ton miesięcznie. Pod koniec 2015 r. miesięczna masa odpadów sięgała już nawet 400 ton. Chcąc uniknąć konieczności znacznej podwyżki stawek miesięcznych opłat, gmina Brwinów podjęła decyzję o wprowadzeniu limitu odbioru odpadów zielonych (odbiór w ramach opłaty dwóch worków o pojemności 120 litrów miesięcznie na nieruchomość). Uchwałą nr XIII.115.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. Rada Miejska ograniczyła od 1 stycznia 2016 r. ilość odpadów zielonych, jaką mieszkańcy mogą oddać w ramach wnoszonych opłat za śmieci. Mieszkańcy, którzy wytwarzają większe ilości odpadów zielonych, mogą dodatkowo zamówić ich odpłatne wywiezienie przez zewnętrzną  firmę.
Wielu właścicieli ogrodów usuwa jesienią liście, kierując się względami estetycznymi. Warto jednak wiedzieć, że opadłe liście tworzą naturalną ściółkę, ograniczają parowanie wody, stanowią ochronę roślin przed mrozem, są naturalną kryjówką dla jeży i innych małych zwierząt, a rozkładając się, tworzą próchnicę, która użyźnia glebę. Z suchych liści, pozostawionych w ogrodzie cieszą się zwierzęta, zamieszkujące ogrody, które znajdują tam zimową kryjówkę, np. jeże. To pożyteczne zwierzęta, gdyż w sezonie pomagają zwalczać szkodniki w ogrodzie (jak choćby ślimaki) – jesienią warto się im odwdzięczyć, pozostawiając w zacisznym miejscu naszego ogrodu kopczyki suchych liści i drobnych gałązek. W suchych liściach zimuje też ogromna ilość drobnych bezkręgowców (w tym wiele pożytecznych owadów). W bezśnieżne zimy skorzystają z tego ptaki, znajdując wśród liści smakowite larwy.