Urząd Gminy Brwinów prowadzi nabór uzupełniający na bezpłatny kurs języka niemieckiego. Zajęcia są skierowane do osób zamieszkałych na terenie gminy Brwinów, które są w wieku powyżej 25 roku życia i mają wykształcenie nie wyższe niż ponadgimnazjalne.

 

W ofercie jest 120-godzinny kurs języka niemieckiego zakończony egzaminem zewnętrznym. Zajęcia prawdopodobnie rozpoczną się w drugiej połowie marca.

Kursy będą realizowane przez firmę Centrum Nauczania Języka Angielskiego Edukacja, która działa na rynku od 1991 roku. Organizator zapewnia bezpłatne materiały szkoleniowe. Zajęcia będą prowadzone w niewielkich grupach – do 12 osób każda, a poprowadzą je doświadczeni i wykwalifikowani lektorzy.

Projekt „Nowe umiejętności – nowe perspektywy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki ukończonemu kursowi uczestnicy będą mogli nabyć nowe umiejętności i tym samym poprawić swoją sytuację na rynku pracy.

Gmina Brwinów jest partnerem projektu i odpowiada za przeprowadzenie rekrutacji uczestników zajęć językowych. Zapisy i informacje Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12 pok. 205, tel. 22 738 26 23.

[Ankieta rekrutacyjna do projektu]