PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada 7 lutego 2017 r. przerwy w dostawie energii elektrycznej w części Owczarni

Data

Miejscowość, ulice

Numery i nazwy stacji

Godziny wyłączeń

07-02-2017

Wtorek


Owczarnia, ulice: Kazimierzowska
od 1 i 2 do 18 i 21 oraz numery 29 i 29a, Projektowana,
Polna,
Mała od nr 19 do 23, nr 27

01-1111 Owczarnia 1 01-1112 Owczarnia 3 01-1118 Owczarnia 2

8.00-16.00