Minister Środowiska wydał rozporządzenie określające szczegółowy sposób selektywnego zbierania odpadów. W gminie Brwinów zasady zmienią się od 2018 r.

Zmiana wprowadza jednolite zasady selektywnej zbiórki odpadów na terenie całego kraju. Obowiązkowy jest podział segregacji na papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale oraz odpady ulegające biodegradacji. Wprowadzona zostaje jednolita kolorystyka worków i pojemników służących do zbierania odpadów. Papier zbierany będzie w pojemnikach/workach niebieskich, szkło w zielonych, tworzywa sztuczne i metale w żółtych, a odpady BIO w brązowych. W gminie Brwinów funkcjonuje już podział na tworzywa sztuczne i metale w żółtych workach, szkło w zielonych oraz odpady BIO w brązowych. Nowością będzie oddzielna segregacja papieru oraz dostosowanie kolorystyki pojemników na terenie zabudowy wielorodzinnej. Na terenie Gminy Brwinów zmiany wejdą w życie na początku 2018 r. kiedy w nowym przetargu zostanie wyłoniona firma odbierająca odpady.