Trwają zapisy na bezpłatne kursy języka niemieckiego i angielskiego. Zajęcia są skierowane do osób zamieszkałych na terenie gminy Brwinów, które są w wieku powyżej 25 roku życia i mają wykształcenie średnie lub niższe lub do osób, które ukończyły 50 lat.

 

W ofercie jest 120-godzinny kurs języka angielskiego i niemieckiego zakończony egzaminem zewnętrznym. Chętni, którzy spełniają warunki, mogą zapisać się tylko na kurs jednego wybranego przez siebie języka obcego. Liczba miejsc ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń osób spełniających określone kryteria.

Kursy będą realizowane przez firmę Centrum Nauczania Języka Angielskiego Edukacja, która działa na rynku od 1991 roku. Organizator zapewnia bezpłatne materiały szkoleniowe. Zajęcia będą prowadzone w niewielkich grupach – do 12 osób każda, a poprowadzą je doświadczeni i wykwalifikowani lektorzy.

 

Projekt „Nowe umiejętności – nowe perspektywy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki ukończonemu kursowi uczestnicy będą mogli nabyć nowe umiejętności i tym samym poprawić swoją sytuację na rynku pracy.

Gmina Brwinów jest partnerem projektu i odpowiada za przeprowadzenie rekrutacji uczestników zajęć językowych.

Zapisy i informacje Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12 pok. 205, tel. 22 738 26 23.

 

Ankieta rekrutacyjna do projektu