Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na przebudowę ul. Armii Krajowej w Brwinowie. Będzie to już drugi i jednocześnie ostatni etap prac związanych z przebudową ulicy.

Przebudowa obejmie odcinek o długości ok. 210 m od skrzyżowania ul. Zgoda z ul. Armii Krajowej do ul. Powstańców Warszawy. Do zadań wykonawcy wyłonionego w przetargu będzie należeć wykonanie m.in. pełnej konstrukcji jezdni, wyniesionego skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Zgoda, przebudowa chodnika, budowa parkingu oraz miejsc postojowych, również dla niepełnosprawnych. Prace obejmą również wybudowanie kanalizacji, remont zjazdów, a także likwidację istniejącego rowu przydrożnego. Na zakończenie prac budowlanych zostaną wykonane nasadzenia zieleni. Na terenie parkingu przed cmentarzem pojawią się cztery lipy drobnolistne.

Teren zyska nowy estetyczny wygląd i będzie bardziej funkcjonalny. Dzięki budowie parkingu kierowcom będzie łatwiej zaparkować w okolicach targowiska. Przebudowa chodników i budowa skrzyżowania wyniesionego poprawi bezpieczeństwo pieszych. 

Na czas przebudowy zostanie ograniczone funkcjonowanie targowiska, które na czas remontu będzie mogło działać poza pasem drogowym. Czasowa organizacja ruchu oraz harmonogram prac będą ustalone po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Przebudowa ul. Armii Krajowej w Brwinowie została podzielona na etapy: już w 2015 r. na odcinku wzdłuż domów wielorodzinnych osiedla Księżopole do wjazdu na teren ujęcia wody oligoceńskiej została wybudowana jezdnia i miejsca postojowe. Teraz gmina Brwinów chce zrealizować ostatni etap przebudowy ul. Armii Krajowej. Niewielki pozostawiony fragment u zbiegu ul. Armii Krajowej, ul. Biskupickiej i ul. Piłsudskiego będzie częścią nowego ronda - inwestycji planowanej przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. 

Wykonawcy mogą składać swoje oferty do środy 1 lutego 2017 r. do godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pok. nr 007.

Mapa

Link do przetargu