Od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się przepisy dotyczące wycinania drzew i krzewów na prywatnych posesjach.


Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa lub krzewu konieczny jest jedynie wtedy, jeśli wycinka planowana jest w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. pod budowę warsztatu, budynku usługowego czy inwentarskiego itp., obwód pnia na wysokości 130 cm przekracza 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego – lub 50 cm – w przypadku innych drzew, a powierzchnia krzewów przekracza 25 m2.

W pozostałych przypadkach właściciele posesji mogą usuwać drzewa lub krzewy bez zezwolenia. Dotyczy to także usunięcia drzew lub krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.