WysockiFBOd 2 stycznia 2017 r. rozpoczął pracę drugi zastępca burmistrza gminy Brwinów – Jerzy Wysocki.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński poinformował o powołaniu drugiego zastępcy pod koniec grudnia. Po przejściu na emeryturę zastępcy burmistrza Jacka Janowskiego to stanowisko było nieobsadzone.


Gmina Brwinów intensywnie się rozwija, a nasz budżet – również ten inwestycyjny – corocznie rośnie. Jednocześnie przybywa nam sporo nowych zadań i obowiązków: zarówno tych nakładanych nowymi przepisami, ale także tych, które sobie sami stawiamy, nadrabiając wieloletnie zaległości. (…) Dlatego też kilka miesięcy temu podjąłem decyzję o konieczności powołania swojego drugiego zastępcy, z przekazaniem mu części obowiązków i upoważnień, co powinno procentować nie tylko sprawniejszym załatwianiem tematów, ale również na zajęcie się przeze mnie tym wszystkim, czego – poza zarządzaniem gminą – oczekują ode mnie Mieszkańcy. (…) Mój wybór padł na Jerzego Wysockiego – poprzedniego Burmistrza Miasta Milanówka – z którym przez cztery lata miałem okazję po wielokroć współpracować, jednocześnie bardzo wysoko oceniając jego wiedzę, doświadczenie i umiejętności, co bez wątpienia pozwoliłoby mu „z marszu” podjąć pracę dla mieszkańców gminy Brwinów – tak na swoim Facebooku napisał burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński.

Jerzy Wysocki ma ponad 20-letnie doświadczenie w samorządzie. Pracę w urzędzie miasta rozpoczął w 1991 r. W latach 1998–2014 pełnił funkcję Burmistrza Miasta Milanówka. W ostatnim czasie był również dyrektorem pionu technicznego Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Interesuje się m.in. historią, piłką nożną i turystyką rowerową. Jako drugi zastępca burmistrza w gminie Brwinów będzie nadzorował m.in. Referat Oświaty, Referat Spraw Obywatelskich i Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej. Zajmie się również sprawami szkół oraz Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej.