Karta mieszkańca logo

23 grudnia 2016 r. Urząd Gminy Brwinów rozpocznie wydawanie kart dla mieszkańców. Składanie wniosków i wykonywanie zdjęć będzie się odbywać w pokoju nr 004 przy ul. Grodziskiej 12.


Brwinowska Karta Mieszkańca zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Kartę mogą otrzymać mieszkańcy gminy Brwinów, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, a w zeznaniu podatkowym deklarują, że ich miejscem zamieszkania jest gmina Brwinów. Kartę Mieszkańca będą mogli otrzymać także członkowie ich rodzin w wieku do 18 roku życia, a w przypadku osób uczących się – do 26 roku życia. Każdy z członków rodziny będzie posiadał kartę ze swoim zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem.
Aby otrzymać kartę, należy złożyć wniosek o wydanie Brwinowskiej Karty Mieszkańca oraz okazać/załączyć:
a) dowód tożsamości;
b) zdjęcie wykonane bezpłatnie w miejscu wydawania Brwinowskiej Karty Mieszkańca;
c) kopię pierwszej strony formularza rozliczeniowego PIT za ostatni rok rozliczeniowy z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym (osoby rozliczające się przez internet muszą dołączyć elektroniczne potwierdzenie wpłynięcia formularza) lub zaświadczenie potwierdzające rozliczenie podatku za ostatni rok rozliczeniowy w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie ze wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie gminy Brwinów;
d) kopię legitymacji szkolnej lub studenckiej (osoby w wieku 18-26 lat, uczące się lub studiujące na studiach dziennych);
e) oświadczanie o zamieszkaniu na terenie gminy Brwinów (osoby w wieku 18-26 lat, uczące się lub studiujące na studiach dziennych).
Pierwszą korzyścią dla mieszkańców będą tanie (za 1 zł) lub bezpłatne przejazdy brwinowską komunikacją miejską.

Informacja na temat 10 linii autobusowych

Do programu mogą dołączyć też przedsiębiorcy, którzy będą chcieli zaoferować rabaty i zniżki dla mieszkańców.
Więcej informacji: www.karta.brwinow.pl.