W piątek 25 listopada 2016 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński wręczył dziesięciu parom z terenu gminy Brwinów medale przyznane przez Prezydenta RP za ponad 50 lat małżeństwa.

 

Na tę wyjątkową uroczystość burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Mirosławą Osęką zaprosili jubilatów z długim stażem małżeńskim. Ponad 50 lat razem świętowali: Józefa i Michał Nowocieniowie, Helena i Karol Sokołowscy, Irena i Zbigniew Marczakiewiczowie, Janina i Bolesław Margasowie, Anna i Zdzisław Iwanowscy, Katarzyna i Zbigniew Matuszewscy, Romana i Jan Szymczakowie, Krystyna i Józef Burzcowie, Lilia i Ryszard Galkowie, Maria i Zbigniew Ziemscy.

Najdłuższym, ponad 68-letnim stażem mogą pochwalić się Józefa i Michał Nowocieniowie, którzy zawarli związek małżeński w 1948 roku. 60 lat razem świętowali Helena i Karol Sokołowscy. Irena i Zbigniew Marczakiewiczowie oraz Janina i Bolesław Margasowie zawarli związek małżeński w 1965 roku. Pozostałe pary w 1966 roku.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński złożył gratulacje i życzenia, by nadchodzące dni, miesiące, lata upływały im w spokoju, w otoczeniu kochającej rodziny, dzieci i wnuków - we wspólnej miłości, przyjaźni i zaufaniu - a zdrowie jak najdłużej dopisywało. Jubilaci otrzymali bukiety kwiatów oraz kosze wypełnione słodyczami. Świętowali w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół. Nie zabrakło tortu z napisem „Jubileusz małżeństwa”. Krótki koncert skrzypcowy zaprezentował Łukasz Parcheta.

Pary małżeńskie, które w najbliższym czasie obchodzić będą okrągłą 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, oraz pary, które są małżeństwem dłużej niż 50 lat, a nie otrzymały jeszcze medali przyznawanych przez Prezydenta RP, proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Brwinów pod numerem telefonu 22 738 25 61.