PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada 29 listopada oraz 1 grudnia 2016 r. przerwy w dostawie energii elektrycznej w części Parzniewa i Kań

Data

Miejscowość, ulice

Numery i nazwy stacji

Godziny wyłączeń

29-11-2016
Wtorek

Parzniew, ulice:
Główna, Łąkowa, Rzeczna, Przytorowa i przyległe
01-0263 Parzniew Wieś

8-20

01-12-2016
Czwartek

Kanie, ulice:

Nadarzyńska od Chopina

do Słonecznej,

Chopina od Nadarzyńskiej do Kolejowej,

Moniuszki, Zdrojowa, Promienna,

Słoneczna od Edmunda do Kolejowej, Wesoła

01-0462 Kanie 3

8-17