„Projektowanie i realizacja infrastruktury w sąsiedztwie drzew – najnowsze rozwiązania i dobre przykłady” – to temat konferencji, która odbyła się 23 listopada w Otrębusach. Organizatorem była Fundacja EkoRozwoju przy współpracy z gminą Brwinów.


 

Co nam dają drzewa? Oczyszczają powietrze, chronią przed słońcem w upalny dzień, stanowią naturalną zaporę ograniczającą rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu. Cenimy je jako zielony składnik otaczającej nas infrastruktury. – Drzewa od wieków sadzono przy drogach. Dawały przyjemny cień, czy ochronę przed śniegiem. Dziś drogowcy mówią, że nie sadzi się drzew przy drogach, że to niebezpieczne dla kierowców – tak rozpoczął swój wykład pierwszy prelegent konferencji dr Piotr Tyszko-Chmielowiec, dendrolog z wrocławskiej Fundacji EkoRozwoju. – Można mieć i drogi, i drzewa, i wcale nie muszą one stanowić zagrożenia dla kierowców. Drzewo może dać im sygnał – zwolnij wjeżdżasz do naszego miasta. Dlatego tak ważne jest, by nie wycinać drzew niepotrzebnie. Fundacja EkoRozwoju organizuje kursy, które uczą specjalistów, jak właściwie oceniać drzewa za pomocą dotyku, słuchu oraz specjalnej sondy. A wszystko po to, by zachować jak największą liczbę drzew w naszym otoczeniu.

 

O programie Drogi dla Natury w Gminie Brwinów podczas swojego wystąpienia opowiadała Dominika Krop-Andrzejczuk, architekt krajobrazu współpracująca z Fundacją EkoRozwoju. Jego realizacja zakłada m.in. sadzenie drzew przy drogach i szkolenia urzędników. Efektem dobrej współpracy było posadzenie w tym roku alei dębów wzdłuż drogi do Parzniewa. Powstał też dokument pn. Program Zarządzania zadrzewieniem, dane statystyczne. Zawiera on informacje na temat alej drzew, pomników przyrody i ogólne zalecenia pielęgnacji drzew. W gminie Brwinów zinwentaryzowano 93 aleje o długości prawie 40 km (ok. 5 tys. drzew). Uporządkowano także wiedzę na temat składu gatunkowego drzew. Wybrano 10 drzew, na których przeprowadzono szczegółową ekspertyzę i przeprowadzono modelową pielęgnację drzew.

O początkach współpracy z Fundacją EkoRozwoju wspominał w swojej części programu Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów. Fundacja rozpoczęła swoje działania na terenie gminy Brwinów, protestując przeciwko wycince drzew kolidujących z przebudową ul. Pszczelińskiej. W efekcie przebudowa objęła nie całą ulicę, lecz fragment do ul. Pedagogicznej. Późniejsze kontakty zaowocowały kompromisem: zmieniono dokumentację dotyczącą kolejnego etapu przebudowy. Drzewa zostały uratowane, a Fundacja EkoRozwoju zaprosiła gminę Brwinów do uczestnictwa w programie „Drogi dla Natury”.

– Realizacja drugiego odcinka ulicy Pszczelińskiej rozpocznie się w przyszłym roku. Sejmik Samorządowy wprowadził do budżetu na 2017 rok kwotę 6 mln zł na realizację projektu. Czekamy na ogłoszenie przetargu przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich – posumował burmistrz Kosiński.

Ważną rolę przy ratowaniu alei lipowej przy ul. Pszczelińskiej odegrał czynnik społeczny. Na konferencji wystąpiła Malwina Kühn, mieszkanka Otrębus. Jako pierwsza zauważyła zaznaczone czerwonymi krzyżykami drzewa oznaczone do wycinki. To ona wraz z rodziną zbierała podpisy protestu wśród okolicznych mieszkańców i nawiązała współpracę z Fundacją EkoRozwoju i przyczyniła się do wspólnego spotkania z udziałem samorządu. – Pomimo tego, że remont ulicy Pszczelińskiej ze względu na konieczność przeprowadzenia zmian w projekcie opóźnił się, to efekt jest zadawalający dla mieszkańców. Udało się ocalić drzewa – podsumowała w swoim wystąpieniu.

 

Podczas konferencji przedstawiono wiele szczegółów dotyczących projektu ul. Pszczelińskiej i wprowadzenia do projektu rozwiązań zamiennych. Adam Rączkowski - projektant drogowy, właściciel firmy AR BUD, przedstawił projekt przebudowy ul. Pszczelińskiej, z uwzględnieniem zachowania jak największej ilości drzew istniejących. Inżynier przedstawił porównania poprzedniej wersji projektu przebudowy ul. Pszczelińskiej, który przewidywał znaczne wycinki drzew oraz nowego - uwzględniającego rozwiązania przyjazne drzewom. W uzupełnieniu do prezentacji drogowca dr Piotr Tyszko-Chmielowiec - moderujący wydarzenie dodał, że dzięki zaangażowaniu władz lokalnych i starań wielu osób, inwestycja ta stawiana jest przez Fundację Ekorozwoju jako przykład modelowego działania i propagowana w innych rejonach Polski podczas konferencji i seminariów.