W ostatnich dniach Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. rozwiązały umowy na projektowanie i budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV Kozienice-Ołtarzew.

Stanowisko wójtów i burmistrzów w sprawie linii 400 kV [PDF]