Gmina Brwinów otrzymała 190 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Umowa z przedstawicielami WFOŚiGW została podpisana po koniec września. Nowoczesny samochód z napędem 4x4 kosztował 910 200 zł. Gmina Brwinów na jego zakup otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 190 tys. zł, z funduszu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 tys. zł, Komendant Główny PSP przyznał dotację w wysokości 150 tys. zł, a 10,2 tys. dołożyli strażacy z Żółwina ze środków własnych.


Samochód ratowniczo-gaśniczy marki Scania trafił już do strażaków z OSP Żółwin. Posiada specjalistyczne wyposażenie, m.in.: nowoczesne autopompy, zbiorniki na wodę i środki pianotwórcze, urządzenia kontrolno-sterownicze, urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe, drabiny, maszt oświetleniowy teleskopowy, wyciągarkę o napędzie elektrycznym, zwijadło, zestaw ratownictwa medycznego, sprzęt ratownictwa drogowego (narzędzia hydrauliczne, pompy, zwijadła przewodów), latarki, radiotelefony przenośne, wentylator oddymiający.

Fot. OSP Żółwin