Gmina Brwinów uzyskała Złoty Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” oraz wyróżnienie specjalne przyznawane przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. To nagroda dla brwinowskiego samorządu, nauczycieli i wszystkich osób pracujących na rzecz gminnej oświaty i edukacji.

Gala Finałowa VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji” odbyła się 12 października 2016 r. Wyróżniające się miasta i gminy odbierały wyróżnienia z rąk z rąk prof. Dariusza Rotta, wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego i przewodniczącego Komisji Certyfikacyjnej oraz Grażyny Kaczmarczyk, Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

- Otrzymaliśmy zasłużone laury dla "brwinowskiej oświaty": nauczycieli i uczniów, pracowników szkół i przedszkoli oraz Działu Wspierania Rodziny ŚOPS a także dla pracowników Referatu Oświaty Urzędu Gminy Brwinów - w tym dla Pani Sekretarz, nadzorującej oświatę w Naszej Gminie – podkreślał burmistrz Arkadiusz Kosiński, odbierając certyfikaty oraz pamiątkową statuetkę. – Są to wyróżnienia tym cenniejsze, że przyznane na dwa dni przed Dniem Edukacji Narodowej!

W uzasadnieniu podkreślono, że gmina Brwinów dba o rozwój szkolnictwa na swoim terenie i wyróżnia się pod względem inwestycji oświatowych. W 2014 r. zostało oddane do użytkowania nowe przedszkole w Brwinowie, w 2015 r. - nowe gimnazjum w Otrębusach, a obecnie trwa budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie. W planach są kolejne inwestycje oświatowe – nowe przedszkole w Otrębusach, szkoła w Parzniewie, rozbudowa szkoły w Żółwinie. Edukacja odgrywa priorytetową rolę w funkcjonowaniu gminy. Takie podejście widoczne jest w podziale budżetu: ponad 40% przeznaczona jest na oświatę. Gmina Brwinów wykłada co roku kilka milionów ponad otrzymywaną subwencję oświatową, ale pozyskuje też dofinansowania zewnętrzne, m.in. na naukę pływania, zakup podręczników i książek, dofinansowanie inwestycji oświatowych. Warto też zauważyć, że z budżetu gminy finansowane są zajęcia wykraczające poza podstawę programową, w tym np. naukę drugiego języka obcego począwszy od IV klasy szkoły podstawowej. Każda ze szkół może się pochwalić sukcesami swoich uczniów, ciekawymi inicjatywami nauczycieli i przykładami dobrej współpracy z rodzicami – to też składa się na obraz brwinowskiej oświaty.

Zdjęcie z uroczystości wręczania certyfikatów wykonane przez organizatorów gali - Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.