Został rozstrzygnięty przetarg na budowę kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w Owczarni z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych oraz na zaprojektowanie i budowę brakujących odgałęzień. Sieć kanalizacji wydłuży się o ponad 5 km.

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej wraz z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych w granicach pasów drogowych w ul. Żółwińskiej (między ul. Grodziską i ul. Kazimierzowską), ul. Wazów, ulicach bocznych od ul. Żółwińskiej na dz. nr ew. 166/8, 125/8 oraz 127/8. Kanalizacja zostanie też wybudowana w ul. Łokietka, ul. Mieszka I, ul. Chrobrego, ul. Jagiellonki, ul. Jadwigi, ul. Kingi, ul. Bony oraz na dz. 522/25, 522/15. Zostanie wybudowanych ok. 4000 m sieci grawitacyjnej, ok. 670 m sieci tłocznej oraz ok. 708 m odgałęzień. W ramach zadania zostaną też zaprojektowane i wybudowane brakujące odgałęzienia kanalizacji sanitarnej w granicach pasów drogowych powyższych ulic.

Wykonawcą wybranym w przetargu została firma Zakład Usługowy MARTEL s.c. z siedzibą w Brwinowie, która za zrealizowanie inwestycji zaoferowała kwotę 1.968.000,00 zł. Termin wykonania to 16 października 2017 r.