W piątek 24 czerwca 2016 r. w ramach doskonalenia umiejętności zawodowych wszyscy funkcjonariusze Straży Miejskiej w Brwinowie będą uczestniczyli w szkoleniu z zakresu podejmowania interwencji wraz z elementami sztuk walki oraz posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego. Tego dnia wszystkie zgłoszenia z prośbami o interwencje będą przekierowane do Komisariatu Policji w Brwinowie.