Zespół Szkół w Żółwinie gościł 10 czerwca reprezentacje szkół z terenu gminy Brwinów. Gimnazjaliści uczestniczyli w międzyszkolnej sesji ekologicznej pod hasłem „Trzy żywioły”.

Już po raz trzynasty uczniowie reprezentujący wszystkie zespoły szkół spotkali się na sesji ekologicznej. Przebieg tegorocznej edycji relacjonuje dyrektor ZS w Żółwinie Marta Szwemin:

W tym roku skupiliśmy się na tematyce zanieczyszczeń i ochrony trzech żywiołów: ziemi, powietrza i wody. Wprowadzeniem do niej była projekcja fragmentu filmu „Home. SOS Ziemia” – poetyckiej opowieści o naszej planecie. Następnie ogłoszone zostały wyniki konkursu plastycznego dla szkoły podstawowej pt. „Alternatywne źródła energii”. Komisja konkursowa, złożona z nauczycieli biologii z poszczególnych szkół, przyznała cztery pierwsze miejsca ex aequo. Uczniowie nagrodzeni to: Kamila Oczkowska (SP nr 1 w Brwinowie), Kaja Kołodziej (SP nr 2 w Brwinowie), Wiktoria Kołodziej (SP w Otrębusach) i Adrian Rechciński (SP w Żółwinie).

Pierwszym konkursem sesji było zaprezentowanie pokazów multimedialnych, przygotowanych przez zespoły z poszczególnych szkół, dotyczących zagrożeń i ochrony poszczególnych żywiołów. Usłyszeliśmy o kwaśnych deszczach, efekcie cieplarnianym, zanieczyszczeniu wód i katastrofach ekologicznych związanych z wydobyciem surowców oraz wskazania, co robić, by ochronić naszą planetę. Następnie drużyny przystąpiły do konkursu wiedzy. Poza wiedzą dotyczącą tematu, liczyła się dobra pamięć i koncentracja, gdyż pytania  nawiązywały do treści poruszanych w  obejrzanych wcześniej prezentacjach. Emocje towarzyszące konkursowi były wielkie, gdyż rywalizacja była bardzo wyrównana. Ostatecznie, po dogrywce, jury przyznało pierwsze miejsce drużynie z Gimnazjum w Otrębusach, która jedynie o pół punktu wyprzedziła uczniów z Gimnazjum nr 1 w Brwinowie. Trzecie miejsce, z równą liczba punktów, zajęły drużyny z ZSO w Brwinowie i Gimnazjum w Żółwinie.

Za najładniejszą i najlepiej przedstawioną prezentację jury nagrodziło uczniów ZSO w Brwinowie.

Celem gminnej sesji ekologicznej jest nauka i zabawa, dlatego po emocjach w pierwszej części przyszła pora na „lżejsze” konkursy: konkurs mody, pod nazwą „Moda żywiołowa” i konkurs na kalambury dotyczące terminów ekologicznych poruszanych w prezentacjach. W pokazie mody zobaczyliśmy zwierzęta żyjące w glebie, zwiewne powietrze, mieniącą się różnymi odcieniami błękitu wodę oraz … „skałmena”, który zyskał największe uznanie jury. Przy zabawie w kalambury zabawa rozkręciła się na całego. Najbardziej aktywną drużyną w odgadywaniu haseł byli gospodarze – uczniowie Gimnazjum w Żółwinie. Został również nagrodzony plakat przygotowany przez Gimnazjum nr 1 w Brwinowie.

Dyplomy i nagrody wręczała kierownik Referatu Ochrony Środowiska Edyta Osmańska-Jakóbik, a na zakończenie sesji uczniowie każdej ze szkół zaprezentowali piosenki, nawiązujące tematycznie do wybranego przez siebie żywiołu.

Gminna sesja ekologiczna odbyła się pod patronatem Burmistrza Gminy Brwinów.