Na dachach i fasadach budynków nadal jeszcze można spotkać azbest. Ze względu na dużą ilość wyrobów azbestowych ich usuwanie odbywa się stopniowo. Pula środków na ten rok już się wyczerpała.

 

Środki finansowe zarezerwowane w budżecie gminy Brwinów na 2016 rok (uchwała nr XI.103.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.) na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest zostały wyczerpane. – Wnioski nierozpatrzone w tym roku, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym, w zależności od posiadanych środków – informuje Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Brwinów.