4 kwietnia 2016 r. rozpoczęła się budowa sieci wodociągowej przy ul. Słonecznej w miejscowości Krosna Wieś. Planowany termin zakończenia prac to koniec lipca 2016 r.

Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu jest firma Wykonawstwo Robót Wodno-Sanitarnych BANGO z Płocka. Zgodnie z podpisaną umową ma powstać 1200 mb sieci wodociągowej. Koszt robót wyniesie 100 996,79 zł.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krosna Wieś została wpisana do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Brwinów na lata 2014-2020.