Słowa papieża Jana Pawła II stały się mottem gminnego Koncertu Talentów, który odbył się 28 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie.


Gra na instrumentach, śpiew, recytacja poezji, wystawa prac plastycznych, fotograficznych oraz rękodzielniczych w „kąciku pasji” – w tak różnorodnych dziedzinach zaprezentowały swoje talenty dzieci i młodzież uczestniczące w Gminnym Koncercie Talentów zorganizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Dzień po uroczystej kanonizacji Jana Pawła II można było po raz kolejny usłyszeć jego słowa. W przesłaniu do młodych Jan Paweł II zachęcał do wymagania od siebie i do rozwijania własnych talentów.

Koncert poprowadziła wraz z uczniami koordynatorka imprezy - Beata Kowalczyk, nauczycielka religii i informatyki w SP nr 2 w Brwinowie. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz publikację o Janie Pawle II.

Koncert Talentów odbył się pod patronatem burmistrza gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego.