W najbliższą sobotę 21 września mieszkańcy Kań po raz kolejny wezmą udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Porządkowanie obejmie las, łąki i ulice w Kaniach.

Organizatorem sprzątania jest Stowarzyszenie Mieszkańców Kań. Jak informuje prezes stowarzyszenia Danuta Mucha-Orlińska, zaśmiecanie lasów, łąk i ulic jest nadal problemem w sołectwie Kanie. Odbywające się dwa razy w roku akcje sprzątania nie tylko edukują ekologicznie i pomagają w utrzymaniu czystości, ale także integrują lokalną społeczność.

Uczestnicy spotykają się przy skrzyżowaniu ulic Górnej i Leśnej. W akcji zwykle bierze udział około 40-50 osób,  w większości mieszkańców Kań. Sprzątają mali i duzi. Po pracy wszyscy spotkają się przy wspólnym ognisku w Patataju.

Poczęstunek jest finansowany z funduszu sołeckiego Kań. Jest to część budżetu gminy Brwinów, o przeznaczeniu której decydują mieszkańcy na dorocznych zebraniach wiejskich. W sprzątaniu lasu pomaga także Urząd Gminy Brwinów: Referat Gospodarki Komunalnej zapewni worki na śmieci, rękawice oraz samochód do wywozu zebranych śmieci.

Więcej informacji...