Czytelnicy kwietniowego „Ratusza” mogą zapoznać się m.in. z biogramami nowych honorowych obywateli Brwinowa, informacjami o prowadzonych inwestycjach i zmianami w rozkładzie jazdy gminnych autobusów. Tradycyjnie już na łamach biuletynu pojawia się temat gospodarki odpadami.