Osoby, do których nie dotarło jeszcze papierowe przedwakacyjne wydanie "Ratusza" - tradycyjnie wykładane w sklepach, ośrodku kultury i urzędzie oraz roznoszone przez wolontariuszy w niektórych rejonach gminy - mogą sięgnąć po plik Ratusz_11.pdf.

Czytaj więcej ...