Gmina Brwinów rozwija swoją bazę sportową: 26 czerwca w Żółwinie został oddany do użytku kompleks boisk „Moje boisko – Orlik 2012”. Na inwestycję wartą ponad 1,4 mln złotych udało się uzyskać dotacje Ministra Sportu i Turystyki (333 tys. zł), Marszałka Województwa  Mazowieckiego (333 tys. zł) oraz ze środków PROW (450 tys. zł).


Budowa „Orlika” trwała od lipca 2011r. do maja 2012 r. Burmistrz Arkadiusz Kosiński wspomniał krótko w swoim inauguracyjnym przemówieniu o trudnościach, które pojawiały się podczas budowy. Jej pomyślne zakończenie jest wielkim sukcesem burmistrzów oraz pracowników Urzędu Gminy Brwinów.  Kierownik referatu inwestycji i remontów Urszula Wróbel z satysfakcją mogła przyglądać się efektom swojej pracy.

Po poświęceniu boiska przez księdza z miejscowej podkowiańskiej parafii, nastąpił „chrzest sportowy”: wykop piłką nożną  wykonał burmistrz Arkadiusz Kosiński, a przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie rzucił piłką do kosza. Inauguracja boiska piłką ręczną przypadła w udziale pani dyrektor Marcie Szwemin, a piłką do siatkówki – aspirantowi Robertowi Potockiemu z posterunku policji w Brwinowie.

Występ młodziutkich cheerleaderek z Brwinowa, trenujących pod kierunkiem tancerki „Mazowsza” Alesi Turonak, poprzedził rozegranie pierwszych meczów piłki nożnej na „Orliku”. Zmierzyły się w nich drużyny Czerwonych Smoków z Brwinowa oraz młodszych i starszych Żółwików z Żółwina.  Drużyny grały ze zmiennym szczęściem, więc ostatecznie stanęło na remisowym wyniku 1:1.
Piękne boiska do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkową i koszykową oraz wygodny budynek szatniowy będą służyć uczniom pobliskiego zespołu szkół, ale żółwiński „Orlik” będzie też miejscem sportowej rekreacji dla mieszkańców trzech brwinowskich sołectw. W planach Gminnego Ośrodka Kultury, który będzie zarządzał tym obiektem, jest prowadzenie sportowej animacji oraz organizacja imprez sportowych.
 


 

Więcej zdjęć z otwarcia „Orlika”: wkrótce na stronie Gminnego Ośrodka Kultury