Na początku listopada pierwsi mieszkańcy Otrębus będą mogli rozpocząć korzystanie z kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach unijnego projektu pn. „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów”.

Fragment nowej infrastruktury kanalizacyjnej liczy ok. 2,3 km. Przyłączeń do nowej sieci kanalizacji sanitarnej będą mogli dokonywać właściciele nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: Baśniowej, Chopina, Głowackiego, Kubusia Puchatka, Ogrodowej, Piasta, Pięknej, Pogodnej, Słowiańskiej, Wandy i Ziemowita w Otrębusach.
Osoby zainteresowane przyłączaniem swoich posesji mogą uzyskać wszelkie informacje w Brwinowskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brwinowie przy ul. Kościuszki 4A, pokój nr 18, nr tel. 22 738 25 60 lub w Jednostce Realizującej Projekt „Czyste życie…” w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Kościuszki 4A, pokój nr 17, nr tel. 22 738 25 79.

Największa inwestycja realizowana obecnie w gminie Brwinów dzięki ponad 94 mln dotacji z Unii Europejskiej przebiega planowo. Przyłączeń do nowej sieci mogą już od początku października dokonywać również mieszkańcy północnej części Brwinowa mieszkający przy ulicach: Batorego, Bratniej, Owocowej, Wiśniowej i Wygonowej.
 
Projekt „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.