Po zakończeniu pierwszego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Brwinowie na północ od torów PKP, realizowanej w ramach projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” odbędą się spotkania burmistrza z mieszkańcami Brwinowa, którzy mogą już dokonywać przyłączeń swoich posesji do nowej infrastruktury.


26 kwietnia 2012 r. (czwartek) w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie o godz. 19:00 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami ulic:
Błońskiej, Czubińskiej, Jasnej, Kampinoskiej, Klonowej, Konspiracji, Kwiatowej, Szopena.  

27 kwietnia 2012 r. (piątek) w ZS nr 1 w Brwinowie o godz. 19:00 odbędzie się spotkanie z mieszkańców ulic:
Augustowskiej, Białostockiej, Biskupickiej (nr 45, 56 oraz 57), Ciechanowskiej, Glinianej, Grodzieńskiej, Kościelnej, Kryniczanki (nr1-17), Kusocińskiego, Mickiewicza (nr 14-19), Modlińskiej (nr 12-14), Nadrzecznej, Sienkiewicza (nr 8-15C), Skudro (nr 13A-21), Słowackiego (nr 12B-17), Sobieskiego, Suwalskiej, Turystycznej, Wigusin (nr 1-20).

Na spotkaniach pracownicy Jednostki Realizującej Projekt „Czyste życie” będą udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące procedur związanych z  przyłączeniem nieruchomości do nowopowstałej sieci kanalizacyjnej. Przedstawiony zostanie stan zaawansowania prac oraz harmonogram robót budowlanych „Czystego życia”.
Spotkania będą również okazją do zadawania pytań oraz zgłaszania ewentualnych uwag dotyczących prac w terenie realizowanych przez wykonawcę – SKANSKA SA.
Projekt „Czyste życie-kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.