Po zimowym spowolnieniu prace przy realizacji projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” ruszyły pełną parą. Wszyscy wykonawcy wznowili już prace. Kanalizacja sanitarna budowana jest w Brwinowie (po stronie północnej i południowej) oraz w Kaniach i Otrębusach.

W ciągu najbliższych miesięcy gmina Brwinów będzie wielkim placem budowy: tylko w następnych tygodniach Skanska SA oraz Instalbud budować będą kanalizację w ponad 30 ulicach w Brwinowie, Kaniach i Otrębusach. Tam, gdzie kanalizacja została już wybudowana w ubiegłym roku, firmy przystępują teraz do odtwarzania nawierzchni dróg: z konieczności będzie powodować to przejściowe utrudnienia w ruchu. – Zwracam się z gorącą prośbą o wyrozumiałość – apeluje Adam Adamczyk, pełnomocnik burmistrza ds. realizacji projektu „Czyste życie…” (MAO). – Jednocześnie pragnę zapewnić, że prace będą prowadzone w taki sposób, aby niedogodności z nich wynikające ograniczyć w możliwie największym stopniu.

W ostatnich dniach marca i w kwietniu prace przy budowie kanalizacji obejmą:

Brwinów na północ od torów PKP, ulice: Wygonowa, Żabia, Żółwia;

Brwinów na południe od torów PKP, ulice:

Brzozowa (na odcinku pomiędzy ul. Kępińską a ul. Piaskową),
Grodziska (w rejonie ul. Sportowej),
Jaśminowa (od ul. Lilpopa do ul. Kępińskiej),
Jodłowa (pomiędzy ul. Kępińską a Obwodnicą),
Kępińska (pomiędzy ul. Jodłową a ul. Partyzantów oraz pomiędzy ul. Partyzantów a ul. Jaśminową),
Kraszewskiego (pomiędzy ul. Lilpopa a ul. Kępińską),
Lilpopa (pomiędzy ul. Raszyńską a Obwodnicą oraz na skrzyżowaniu z ul. Jaśminową),
Modrzewiowa (pomiędzy ul. Graniczną a ul. Pruszkowską),
Piaskowa (pomiędzy ul. Poprzeczną a ul. Brzozową),
Sosnowa (pomiędzy ul. Raszyńską a Obwodnicą);

Otrębusy, ulice: Anny Marii, Brzozowa, Łosia, Poziomki, Projektowana, Różana, Słowackiego, Słowiańska, Tarniny, Wandy, Wiejska, Ziemowita;

Kanie, ulice: Chopina, Cicha, Leśna, Moniuszki, Nadarzyńska, Piłsudskiego, Poranna, Słoneczna, Spokojna, Wiśniowa.

Wykonawcy kanalizacji przystępują stopniowo do odtwarzania nawierzchni ulic po zakończeniu prac. Ich obowiązkiem jest doprowadzenie ich do stanu pierwotnego, tzn. takiego jaki zastali przed przystąpieniem do robót, oraz uporządkowanie terenu, który został zanieczyszczony bądź uszkodzony w trakcie trwających prac (np. przez „rozjeżdżenie” przez ciężki sprzęt). W najbliższych tygodniach prace tego typu obejmą:

Brwinów na północ od torów PKP, ulice:

Augustowska,
Białostocka,
Gliniana, Kryniczanka,
Łomżyńska,
Mickiewicza,
Modlińska,
Płocka,
Suwalska,
Wileńska;

Brwinów na południe od torów PKP, ulice:

Kępińska (od ul. Piastowej do Obwodnicy),
Komorowska (pomiędzy ul. Graniczną a ul. Pruszkowską),
Myśliwska (na odcinku od ul. Grodziskiej do ul. Żwirowej),
Okopowa (pomiędzy ul. Sportową a ul. Myśliwską),
Orla (od ul. Orlej do ul. Granicznej),
Piastowa (od ul. Kępińskiej do ul. Lilpopa),
Puławska (od ul. Myśliwskiej w kierunku Obwodnicy).

Wszystkie osoby, które zainteresowane są uzyskaniem bliższych informacji o prowadzonych pracach, proszone są o kontakt z pracownikami Jednostki Realizującej Projekt „Czyste życie…” w Urzędzie Gminy Brwinów przy ulicy Kościuszki 4a lub z Inżynierem Kontraktu, nadzorującym wszystkie roboty. Funkcję tę pełni firma ECM Group Polska SA, która uruchomiła w Brwinowie swoje biuro.

Inżynier Kontraktu – ECM Group
Biuro terenowe w Brwinowie, ul. Rynek 12 m. 2A (tel. 22 738-70-90), czynne w godzinach:
poniedziałek: 10.00 – 18.00;
wtorek-czwartek: 9.00 – 16.00;
piątek: 8.00 – 14.00.

Projekt „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej poprzez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wartość projektu: ok. 160 mln zł, dofinansowanie z UE: ponad 94 mln zł.