W szybkim tempie idą do przodu prace budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów”. W maju i czerwcu prace będą prowadzone jednocześnie w obu częściach miasta, w Otrębusach i Kaniach.
 
Wykonawcy planują wykonanie w najbliższych tygodniach następujących prac:
 
Brwinów na północ od torów PKP
ul. Wygonowa – prace kanalizacyjne,
ul. Mickiewicza – odtworzenie nawierzchni,
ul. Słowackiego – odtworzenie nawierzchni,
ul. Skudro – odtworzenie na wierzchni,
ul. Żurawia – odtworzenie nawierzchni;
 
Brwinów na południe od torów PKP
ul. Borkowa – prace kanalizacyjne,
ul. Brzozowa (pomiędzy ul. Kępińską a ul. Piaskową) – odtworzenie nawierzchni,
ul. Gdańska – prace kanalizacyjne,
ul. Jaśminowa (pomiędzy ul. Kępińską a ul. Lilpopa) – prace kanalizacyjne,
ul. Kępińska – prace kanalizacyjne,
ul. Komorowska (pomiędzy ul. Graniczną a ul. Pruszkowską) – odtworzenie nawierzchni,
ul. Kościuszki (na wschód od ul. Kraszewskiego) – prace kanalizacyjne,
ul. Kraszewskiego (pomiędzy ul. Kępińską a ul. Pszczelińską) – prace kanalizacyjne,
ul. Lilpopa (pomiędzy ul. Piastową a ul. Obwodnica) – prace kanalizacyjne,
ul. Lilpopa (pomiędzy ul. Zamkową a ul. Raszyńską) – odtworzenie nawierzchni,
ul. Myśliwska (pomiędzy ul. Grodziską a ul. Żwirową) – odtworzenie nawierzchni,
ul. Otrębuska z sięgaczem (od ul. Pszczelińskiej) – prace kanalizacyjne,
ul. Partyzantów (pomiędzy ul. Obwodnica a ul. Otrębuską) – prace kanalizacyjne,
ul. Paszkowskiego (pomiędzy ul. Kępińską a ul. Prusa) – odtworzenie nawierzchni,
ul. Piastowa (pomiędzy ul. Kępińska a ul. Lilpopa) – odtworzenie nawierzchni,
ul. Poprzeczna (pomiędzy ul. Dębową a ul. Kruczą – prace kanalizacyjne),
ul. Pruszkowska (od ul. Peronowej) – prace kanalizacyjne,
ul. Raszyńska (pomiędzy ul. Kępińską a ul. Lilpopa) – prace kanalizacyjne,
ul. Sosnowa (pomiędzy ul. Brzozową a ul. Obwodnica) – odtworzenie nawierzchni,
ul. Świerkowa (na odcinku pomiędzy ul. Myśliwską a ul. Sportową) – prace kanalizacyjne;
 
Budowa kanalizacji w Otrębusach:
ulice: Głowackiego, Łąkowa, Łosia, Orzechowa, Poziomki, Projektowana, Różana, Słowackiego, Tulipanowa, Wiejska;
 
Budowa kanalizacji w Kaniach
ulice: Cicha, Chopina, Leśna, Moniuszki, Nadarzyńska, Piłsudskiego, Promienna, Słoneczna, Słowicza, Spacerowa, Spokojna, Wiśniowa, Zdrojowa, Źródlana, Żurawieńcowa.
 
 
Projekt „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.