Sześć małżeństw mieszkających w gminie Brwinów otrzymało 11 kwietnia 2014 roku z rąk burmistrza Arkadiusza Kosińskiego medale przyznawane przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.


Burmistrz Arkadiusz Kosiński wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Mirosławą Osęką tradycyjnie już zaprosili małżeństwa z ponad 50-letnim stażem małżeńskim oraz bliskie im osoby do wzięcia udziału w wyjątkowej uroczystości. Tym razem uhonorowanych zostało sześć par, ale już wiadomo, że to nie ostatnie wręczenie medali w tym roku.

Bohaterami kwietniowej uroczystości byli państwo Helena i Jan Latoszewscy, Jadwiga i Adolf Pietraczykowie, Władysława i Edward Sułkowscy, Elżbieta i Adam Pokropkowie, Otylia i Kazimierz Nadzikiewiczowie oraz Joanna i Andrzej Rongierowie.

Najstarsi stażem małżeńskim jubilaci – Helena i Jan Latoszewscy – ślubowali miłość, wierność i uczciwość małżeńską jesienią 1951 roku. Kolejne pary wzięły ślub w 1962, 1963 i 1964 roku. W czasie rozmowy burmistrza Kosińskiego z jubilatami okazało się, że dwie spośród sześciu par zawarły związek małżeński w Brwinowie w tym samym dniu. Jedno małżeństwo jest „starsze” od drugiego zaledwie o kilka godzin!

Życzenia zdrowia i dalszego darzenia się miłością i szacunkiem składali burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie Sławomir Rakowiecki. – Idźcie dalej wspólnie przez życie mocno trzymając się za ręce – życzył przewodniczący. Oprócz medali jubilaci otrzymali kosze wypełnione słodyczami oraz bukiety wiosennych tulipanów.

Gratulacjom i życzeniom nie było końca. Na sali pojawił się okazały tort z napisem „złote gody”, zaproszeni goście wznieśli toast lampką szampana i głośno zaśpiewali jubilatom „Sto lat”. Maestro Łukasz Parcheta zagrał „Marsz turecki” Wolfganga Amadeusza Mozarta i popularną miniaturę Ludwiga van Beethovena „Dla Elizy”. Przy dźwiękach skrzypiec wyjątkową uroczystość wypełniły wspomnienia. Co ważne przeważały te szczęśliwe. Rozradowane pary i ich opowieści o planach na przyszłość napełniały uczestników jubileuszu optymizmem. Dzieci i wnuki zgodnie przyznawały, że małżonkowie z ponad 50-letnim stażem są dla nich wzorem. Dziękując za wspólnie spędzony czas, burmistrz Arkadiusz Kosiński obdarował małżonków pamiątkowymi ręcznie malowanymi talerzami z herbem Brwinowa.

Pary małżeńskie, które w przyszłym roku obchodzić będą okrągłą 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego oraz pary, które są małżeństwem dłużej niż 50 lat, a nie otrzymały jeszcze medali przyznawanych przez prezydenta RP, proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Brwinów pod numerem telefonu 22 738 25 61. W ubiegłym roku medale za długoletnie pożycie wręczono 15 małżeństwom.

Wszystkim jubilatom życzymy pogody ducha i radości, którą okazywali podczas otrzymywania medali, a także dobrego zdrowia i wielu, wielu kolejnych wspólnych lat!