Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Dębowy Liść” ponownie zagościł na scenie sali widowiskowej OSP w Żółwinie. W dniu 14 czerwca odbyła się jego jubileuszowa dziesiąta edycja, organizowana tradycyjnie przez Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie.


W tym roku w przeglądzie wzięli udział podopieczni domów pomocy społecznej z Brwinowa, Czubina, Pruszkowa i Podkowy Leśnej.  Królowała przede wszystkim muzyka. – Najlepsze i najbardziej wzruszające były momenty, kiedy cała widownia włączała się i śpiewała razem z tymi, którzy występowali na scenie – opowiadali widzowie opuszczający gościnną salę żółwińskiego OSP. „Dębowy Liść” stał się prawdziwym świętem osób niepełnosprawnych oraz ich przyjaciół. Na zakończenie wszyscy uczestnicy przeglądu zostali zaproszeni przez zarząd LKS Wolta z Żółwina na poczęstunek w ogródku przy stajni  oraz przejażdżki konne i na wozach.

Sztuka osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych jest coraz częściej doceniana. W Europie Zachodniej powstały już pokaźne kolekcje sztuki naiwnej i art brut. – W Polsce jedną z bardziej znanych galerii prezentujących dokonania podopiecznych domów pomocy społecznej jest płocka galeria  „Oto ja”. Jej ambicją jest nie tylko pokazywanie sztuki osób niepełnosprawnych i wykluczonych, ale też opracowanie programu edukacyjnego dla pracowników socjalnych, dotyczącego pracy z artystami chorymi psychicznie i niepełnosprawnymi intelektualnie  – mówi Anna Sobczak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie. Wymiana doświadczeń pomoże w szerszym promowaniu twórczości osób niepełnosprawnych. Prace podopiecznych domów opieki z Brwinowa, Czubina, Pruszkowa i Podkowy Leśnej już dziś można obejrzeć w Galerii OKej w Brwinowie.

Tegoroczna edycja Przeglądu „Dębowy Liść” zaowocowała także początkiem współpracy Gminnego Ośrodka Kultury z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. – Włączymy się w projekt, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną – opowiada o kolejnych planach Anna Sobczak. W ramach projektu tzw. trenerzy pracy wspierają osoby niepełnosprawne intelektualnie w rozwoju zawodowym. Organizują szkolenia z zakresu umiejętności zawodowych w różnych zakładach pracy, towarzyszą niepełnosprawnym pracownikom w codziennych obowiązkach zawodowych, udzielając niezbędnej pomocy i wsparcia. Nieocenionym wsparciem jest też terapia poprzez kontakt ze sztuką oraz rozwijanie własnej twórczości.