Od 20 listopada 2012 r. na prośbę mieszkańców zostaną wprowadzone niewielkie zmiany w kursowaniu linii autobusowej do Żółwina.

Dwa pierwsze kursy poranne rozpoczną się kilka minut wcześniej - autobusy wyruszą na trasę z przystanku Podkowa Leśna Główna o 5:23 i 5:56, jeden kurs przedpołudniowy rozpocznie się o 11:32 – autobus odjedzie spod Urzędu Gminy Brwinów. Kursy o godz. 6:40 i 8:00 pozostają bez zmian. Przesunięciu uległy także cztery kursy popołudniowe. W tym przypadku autobusy wyjadą na trasę kilka minut później, odjeżdżając spod Urzędu Gminy Brwinów o godz. 13:52, 15:30, 16:16 i 19:16. Kursy o godz. 17:30 i 18:20 pozostają bez zmian. Wprowadzone w rozkładzie jazdy zmiany zostały zaznaczone kolorem żółtym.

Rozkład jazdy ważny od 20 listopada 2012 r.


Brwinów  – Podkowa Leśna – Żółwin