Najbliższy odbiór odpadów zielonych (trawy, liści itp.) w całej południowej części gminy Brwinów miał mieć miejsce 12 października. Dla części tego obszaru termin został przesunięty o dwa dni. W poniedziałek 14 października br. zostaną odebrane bioodpady z terenu Owczarni (rejon VI), Żółwina i Tereni (rejon V), Kań (rejon III) oraz Otrębus (uwaga: w granicach administracyjnych miejscowości, bez względu na rejon).