Firma SIR-COM informuje o przyspieszeniu terminu odbioru odpadów zmieszanych w części Otrębus i Brwinowa (cały rejon IV) z 17 na 10 grudnia 2013 r. 


Rejon IV obejmuje ulice do obwodnicy DW 719 w Otrębusach oraz ulice za obwodnicą w Brwinowie po stronie Otrębus: Jaśminową, Jodłową, Kępińską, Lilpopa, Magnolii, Piastową, Partyzantów, Raszyńską, Wiewiórek, Zamkową. Odbiór odpadów z tego rejonu odbędzie się we wtorek 10 grudnia 2013 r. Pierwotnie podany w harmonogramach termin to 17 grudnia br.