Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe i firmy do wzięcia udziału w konsultacjach, które mają pomóc w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju. Najbliższe spotkanie konsultacyjne odbędzie się w sobotę 23 maja 2015 r. w godz. 10.00-14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie.
 
Lokalna Strategia Rozwoju to dokument strategiczny, który będzie miał duże znaczenie dla Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej. Dzięki niemu gminy współtworzące stowarzyszenie Zielone Sąsiedztwo zwiększą swoje szanse na otrzymanie funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dokument ten powinien zawierać możliwe do zrealizowania na obszarze LGD działania, które zostaną wypracowane i uzgodnione w drodze konsultacji m.in. na sobotnim spotkaniu.
 
LGD Zielone Sąsiedztwo zarządza środkami pozyskanymi z programu Leader i organizuje m.in. konkursy na dofinansowanie tzw. małych projektów, odnowę centrów wsi, różnicowanie działalności rolniczej oraz tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 
Dzięki funduszom pozyskanym przez Zielone Sąsiedztwo na lata 2007-2013 gmina Brwinów zrealizowała wiele inwestycji m.in.: zrewitalizowała dwór Toeplitza w Otrębusach, wybudowała świetlicę wiejską OWCA w Owczarni, przebudowała ulicę Przejazdową w Otrębusach oraz wybudowała boisko wielofunkcyjne w Parzniewie. Ze środków zewnętrznych skorzystali także lokalni przedsiębiorcy m.in. Galeria Artwilk z Owczarni i Sebipol z Otrębus.
 
Strategia opracowana przez Zielone Sąsiedztwo weźmie udział w konkursie i będzie ją oceniał Urząd Marszałkowski, a następnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucje te zdecydują o przyznaniu dofinansowania. Zgodnie z zasadami konkursu większą szansę na otrzymanie środków mają strategie skonsultowane w jak najszerszym gronie mieszkańców i organizacji. Dlatego też Zielone Sąsiedztwo zachęca wszystkich do aktywnego udziału w tworzeniu strategii.
 
Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się w Milanówku. Kolejne konsultacje, po sobotnim spotkaniu w Brwinowie, odbędą się 30 maja br. w CKiIO w Podkowie Leśnej. 
 

 
Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w konsultacjach, są proszone o wypełnianie ankiety.