W sobotę 2 marca o godz. 10.00 w Gimnazjum nr 1 w Brwinowie odbędzie się uroczystość nadania tej szkole imienia Żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Częścią uroczystości będzie także nadanie honorowego obywatelstwa gminy Brwinów czterem zasłużonym osobom, żołnierzom AK oraz WiN.

Dzień po przypadającym w pierwszym dniu marca Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, brwinowskie Gimnazjum nr 1 otrzyma imię Żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Święto upamiętniające żołnierzy niepodległościowego podziemia obchodzone jest w Polsce od trzech lat. Podczas sobotniej uroczystości szkole zostanie powierzony sztandar Zrzeszenia, które kontynuowało działalność konspiracyjną po rozwiązaniu Armii Krajowej. Jako stowarzyszenie społeczno-kombatanckie podjęło działalność w 1999 r. Poświęcenie sztandaru odbyło się 12 września 1999 r. na Jasnej Górze w Częstochowie.

Gmina Brwinów ma tradycje związane z żołnierzami WiN, którzy osiedlali się tu po wojnie. W Brwinowie mieszkał (i został pochowany) płk Franciszek Niepokólczycki, żołnierz AK, a od listopada 1945 prezes Zarządu Głównego WiN. Obecny Prezes obwodu Warszawa Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Waldemar Kruszyński także jest mieszkańcem Brwinowa.  

Program uroczystości obejmuje również nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Brwinów osobom zasłużonym: Pani Marcie Werner, Panu Lechowi Dzikiewiczowi, Panu Zdzisławowi Krawczykowi i Panu Waldemarowi Kruszyńskiem. Uczniowie gimnazjum przygotowują część artystyczną.


Patronat nad uroczystością objął Minister Jan Stanisław Ciechanowski kierujący Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.