Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” zaprasza do udziału w projekcie edukacyjno-artystycznym.

Informację o ciekawej ofercie, skierowanej do osób zajmujących się rękodziełem nadesłała Karolina Likhtarovich:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo“ serdecznie zaprasza twórców, rękodzielników i artystów z obszaru gmin Brwinów i Podkowa Leśna do udziału w planowanym na przełom roku 2013/14 projekcie współpracy „Rękodzieło i rzemiosło artystyczne szansą rozwoju turystycznego i ochrony lokalnego dziedzictwa“ realizowanego ze środków PROW osi 4 LEADER.  

W ramach projektu rękodzielnicy, artyści i lokalni twórcy otrzymają kompleksowe wsparcie merytoryczne i organizacyjne. Przewidziano warsztaty doskonalące umiejętności rękodzielnicze, organizację wystaw i kiermaszów, seminarium na temat rozwoju turystyki bazującej na lokalnej wytwórczości, wizytę studyjną na wybranym szlaku rękodzieła. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zainteresowane osoby proszę o kontakt do 19 kwietnia z biurem LGD „Zielone Sąsiedztwo”  (tel. 22 724 58 90) lub bezpośrednio z koordynatorką Karoliną Likhtarovich, tel: 605 190 270.