Starosta Pruszkowski zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i wszystkie osoby zainteresowane rozwojem powiatu pruszkowskiego do udziału w spotkaniu z Olgierdem Dziekońskim – Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, które odbędzie się 7 listopada 2012 r.

Tematem dyskusji będą: „Prawne, organizacyjne i rynkowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw” oraz „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w Powiecie Pruszkowskim w aktualnej sytuacji gospodarczej”.

Spotkanie odbędzie się o godz. 17.00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, IV piętro, sala konferencyjna.