Zakończyła się rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Brwinowie i Parzniewie. Koszt tej inwestycji, realizowanej jako część projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów”, wyniósł ok. 6,8 mln zł.
 
Rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ul. 11 Listopada w Brwinowie rozpoczęła się w październiku 2011 r. Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wykonawcy z firmy Skanska oraz radni i sołtysi, którzy 14 czerwca 2013 r. przybyli na uroczystość otwarcia nowego budynku technologicznego, mogli przyjrzeć się działaniu całego zakładu. Prezes Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wiesław Urbański opowiedział w skrócie o funkcjonowaniu SUW-u. Goście zwiedzili na początku stary budynek „A” oraz mogli obejrzeć z bliska inne obiekty znajdujące się na terenie, m.in. zbiorniki wyrównawcze – dotychczas istniejące dwa oraz trzeci, o pojemności 655 m3, wybudowany w ramach projektu „Czyste życie” i połączony z nową linią technologiczną. Burmistrz Arkadiusz Kosiński dziękował wszystkim osobom i instytucjom, które miały swój udział w realizacji inwestycji. W imieniu wykonawcy firmy Skanska głos zabrał menadżer projektu Ireneusz Kierys.  Burmistrz wraz z prezesem BPWiK dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi, po czym goście zwiedzili nowy budynek i zapoznawali się z nowoczesną technologią uzdatniania wody. Oficjalną uroczystość zakończyło pamiątkowe zdjęcie oraz tort przygotowany z okazji zakończenia rozbudowy stacji uzdatniania wody.
 
 
Realizacja rozbudowy stacji uzdatniania wody w Brwinowie i w Parzniewie stanowi część projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.